KHI NÀO BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG MÁY LÀM SẠCH BẰNG ĐÁ KHÔ CO2

Ngày tạo:

Thời gian máy, dây chuyền sản xuất ngưng hoạt động để làm bảo trì định kỳ bao gồm:

  Tháo gỡ

 

  Vận chuyển các đối tượng, bộ phận cần làm sạch đến nơi quy định

 

  Quá trình làm sạch

 

  Sấy khô / làm sạch

 

  Vận chuyển trở lại nhà máy sản xuất

 

  Lắp đặt lại trên máy

 

Thổi phun bằng đá khô CO2 có thể được thực hiện trực tiếp trong điều kiện gắn kết. Thời gian ngừng máy, hệ thống sản xuất = 0


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large