4. Cần sử dụng bao nhiêu đá Gel MAXX COLD để giữ lạnh trong 24h, 48h, 72h hoặc lâu hơn nữa ?

Ngày tạo:

Khi bạn sử dụng càng nhiều đá Gel Maxx Cold thì thời gian giữ lạnh càng lâu, nhưng việc sử dụng đá Gel nhiều hơn số lượng cần thiết làm tăng chi phí đá Gel, tăng tổng khối lượng cần vận chuyển và giảm không gian chứa hàng.

Vì vậy sử dụng vừa đủ lượng đá Gel phù hợp với nhu cầu luôn là điều cần phải cân nhắc !

Nhiệt độ và thời gian giữ lạnh của đá Gel phụ thuộc vào các yếu tố sau:

o Quy cách thùng đóng hàng: vật liệu + kích thước

o Quy cách hàng hóa: Chủng loại, khối lượng, nhiệt độ của hàng hóa

o Yêu cầu về nhiệt độ giữ lạnh và thời gian mong muốn

Thông thường khi đặt đá Gel Maxx Cold bảo quản nên đặt xung quanh bốn phía và bên trên của sản phẩm cần giữ lạnh.

Để giữ lạnh 12h, 24h, 48h hoặc lâu hơn nữa bạn có thể dùng những giải pháp giữ lạnh của Maxx Cold. Đối với những nhu cầu riêng đội ngũ tư vấn kỹ thuật của chúng tôi sẽ tính toán hiệu quả cho lượng đá Gel cần dùng Vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hiểu rõ nhu cầu của bạn


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large